Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/120 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011/120 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011. november 4., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. augusztus 25-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/120 számú HATÁROZAT
Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. augusztus 25-i soros ülésén,
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;
- a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
illetve:
- az utólagosan módosított 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt;
- a 2010/286-os számú 2011-es évi állami költségvetési törvényt;
- a 2011-es állami költségvetést kiigazító 2011/10-es számú kormányrendeletet;
- a Pénzügyminisztérium 2003/1661-es bis számú rendeletével jóváhagyott, a közintézmények adományok és támogatások formájában kapott pénzügyi alapjainak bevételezéséről és felhasználásáról szóló módszertani szabályokat;
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1I, 1/10a, 1/11a, 1/26c,, VP5 és VP3b számú mellékletek szerint.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. augusztus 25.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 7649/ 2011.08.10
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására a 2011-es évben
 
A 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény előírásainak betartásával, az augusztusi soros ülésre javasolt költségvetéskiigazítás alapját a 2011.08.03/10- es számú kormányrendelet képezi. Ezzel a rendelettel Kovászna megye további 120 ezer lejt kapott  erre az évre az értéknövekedési adóból leosztott összegek a megyék decentralizált költségeinek finanszírozására, különösen a speciális oktatási intézmények, valamint a megyei oktatás támogatás és humánerőforrás központok bérezésre és annak járulékainak finanszírozására.
A fennt említett jogszabály jellegű rendelkezés értelmében, a költségvetési év folyamán a döntéshozó hatóság köteles a költségvetés kiigazítására vonatkozó törvény megjelenése után 30 napon belül jóváhagyni a költségvetés kiigazítást.
Ezek szerint, kiegészítődik a két speciális iskola költségvetése, megjegyezve, hogy a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola által kapott összeget főképp a 2011/239-es számú Kovászna Megyei Tanfelügyelőség Kovászna város iskolai hálózatának átszervezésére vonatkozó határozata nyomán létrejövő új iskolai egység bérköltségeinek fedezésére használják, amely a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskolához fog tartozni, jogi személyként működő pénzügyi központként.
A közintézmények adományok és szponzorpénzek összegyűjtésére valamint felhasználására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyásáról szóló 2003/1661 bis számú rendelet értelmében  mindazok, akik adományokat és/vagy szponzorpénzeket kapnak, kötelesek a  rangsorban fölöttük levő hitelutalványozótól kérni a költségvetésük megnövelését. Így járt el a Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság is a különböző szponzor szerződésekből és a SERA Alapítványtól kapott 39,81 ezer lejjel. Ugyanígy,a Székely Nemzeti Múzeum kéri a költségvetésének 756.000 forint értéknek megfelelő lejjel való megnövelését, amit egy 17. századi oltár restaurálására kapott a Nemzeti Kulturális Alap elnevezésű alapítványtól.
Az adományok összegével megnövelődik a megye, valamint a támogatásokból és a saját jövedelmekből finanszírozott intézmények költségvetése.
Figyelembe véve a fennt említetteket, javasoljuk a határozattervezet jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek