Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/111 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapokból, Maksa község részére leosztott összeg kiutalására vonatkozóan, az áradások okozta károk felszámolására

2011/111 számú HATÁROZAT Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapokból, Maksa község részére leosztott összeg kiutalására vonatkozóan, az áradások okozta károk felszámolására

2011. október 31., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapokból, Maksa község részére leosztott összeg kiutalására vonatkozóan, az áradások okozta károk felszámolására;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/111 számú HATÁROZAT
Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapokból, Maksa község részére leosztott összeg kiutalására vonatkozóan, az áradások okozta károk felszámolására
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2011. július 28-i soros ülésén,
 
figyelembe véve:
– Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapokból, Maksa község részére leosztott összeg kiutalására vonatkozóan, az áradások okozta károk felszámolására;
– a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
illetve
– a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény 36. szakaszának 1-es bekezdését, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
– a Kovászna Megye Tanácsa Főiktatójában 2011.07.06/6600-as számmal beiktatott, Maksa Község  2011.06.06/988-as számú átiratát,
– a 2001. évi 215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f pontja, valamint a 97. szakasz (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapokból, Maksa község részére, az áradások okozta károk felszámolására, 75.000 lej leosztását.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. július 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA ZOLTÁN
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz. 2011.07.07/6627
 
INDOKLÁS
egy összeg kiutalására Maksa községnek a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló tartalékalapból
 
A helyi költségvetésekre vonatkozó 2006/273-as számú törvény 36-os szakasza szerint a fő hitelutalványozó javaslatára, helyi tanácsi határozattal lehetséges a költségvetési év során keletkező sürgős és előre nem látható kiadások finanszírozására, vagy a természeti katasztrófák elhárítására a költségvetési tartalékalapból bizonyos összegeket leosztani.
A 2011 júniusában lehullott esőzések következtében a turisztikai attrakcióval bíró Óriáspincetetőre vezető út megrongálódott. Maksa község a 2011.07.06/988-as számú átiratával kérvényezi egy 75.000 lejes pénzügyi segély odaítélését a természeti csapás által okozott károk csökkentésére.
Figyelembe véve a kialakult sürgősségi helyzetet, valamint a fenti megfontolásokat, javasolom a költségvetési tartalékalapból leosztott összeg kiutalására vonatkozó határozattervezet jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek