Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/107 számú HATÁROZAT a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság összetételének módosítására vonatkozóan

2011/107 számú HATÁROZAT a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság összetételének módosítására vonatkozóan

2011. október 27., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság összetételének módosítására vonatkozóan,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/107 számú HATÁROZAT
a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság összetételének módosítására vonatkozóan
 
Kovászna Megye Tanácsa,
2010. június 30-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság összetételének módosítására vonatkozóan,
figyelembe véve Kovászna Megye jegyzőjének szakjelentését és a szakbizottságok véleményezését,
 
látva:
- a 2006/448-as számú törvényt, a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promoválására vonatkozóan, újra kiadott változatban, az utólagos módosításokkal,
- Szabó Juditnak Kovászna Megye Tanácsánál 2011.05.31/5182-es számmal iktatott kérését a felmondására vonatkozóan,
- a Pro Nobis Egyesület 2011.06.21 számú– a Kovászna Megye Tanácsánál a 2010.06.21./5989-es számmal iktatott átiratát,
 
az újra kiadott, 2001/215-ös számú, a helyi közigazgatásról szóló törvény 91. szakaszának 1. bekezdésének „f” betűje és 5. bekezdésének „a” betűje, valamint a 97. szakasza 1-es bekezdésének előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – 2011. július 1-től Kovászna Megye Tanácsának a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság újraszervezését jóváhagyó 2010/134-as számú határozatát figyelembe véve a bizottság módosul, Szabó Judit helyét Kovács István pszichológus, a Pro Nobis Egyesület képviselője veszi át.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság titkárságát és a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. június 30.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 2011.06.22/6034
 
INDOKLÁS
a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság összetételének módosítására vonatkozóan
 
Látva a következő előírásokat:
– a 2006/448-as számú törvényt, a fogyatékkal élő személyek jogainak védelmére és promoválására vonatkozóan, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
Figyelembe véve Szabó Judit, a Román Vöröskereszt Kovászna Megyei Kirendeltségének képviselőjének a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság tagságáról való lemondási szándékát, megtették a helyzet megoldására szükséges lépéseket, ennek érdekében felkérték a Kovászna megyei civil szervezeteket az új tagok megjelölésére.
Így a Kovászna Megye Tanácsánál 2010.09.09./19498-as számmal iktatott átiratban a Pro Nobis Egyesület Kovács Istvánt jelölte meg.
Ezeket a körülményeket figyelembe véve, 2011. július elsejétől kezdődően, javasolom a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottságnak az összetételének a módosítását, minek értelmében Szabó Judit helyét Kovács István foglalja el.
A fentiek megvalósítása érdekében, megvitatásra előterjesztem és elfogadásra javaslom Kovászna Megye Tanácsának a mellékelt határozattervezetet.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek