Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/100 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011/100 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról

2011. október 13., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/100 számú HATÁROZAT
Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. június 30-i soros ülésén,
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;
- a szakbizottságok, valamint a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
 
illetve:
- az utólagosan módosított 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt;
- a 2010/286-os számú 2011-es évi állami költségvetési törvény 91. szakasz (3) bekezdését,
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (3) bekezdésének a) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1F, 1/1c, 1/7a, 1/8a, 1/9a, 1/27a, 23 és 2VP3 számú mellékletek szerint.
2. szakasz - Jóváhagyja 886,50 ezer lej felhasználását a 2010-es költségvetési év többletéből a 2011-es évi költségvetés fejlesztési rész költségeinek finanszírozására.
3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. június 30.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. sz.: 6051/23.06.2011
 
INDOKLÁS
Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények költségvetésének kiigazítására a 2011-es évben
 
A pénzügyi év folyamán, a főutalványozó megalapozott javaslata képezheti a költségvetések kiigazításának a döntéshozó hatóság általi jóváhagyását, úgy ahogy a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény előírja.
A mostani kiigazítási javaslatok a következő megyei tanácsi támogatású tevékenységi ágazatok költségvetési címeire vonatkoznak:
  • 34.000 lej kiutalása a Termés utca 3 szám alatt lévő ingatlan felújítására, valamint egy 600 m2-es raktár és egy 300 m2-es garázs építésére szolgáló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére,
  • a „Sepsiszentgyörgy Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan javítása, átalakítása és tetőtér építése” című beruházás értékének növelése 181.500 lejjel, összeg ami belefér a Kovászna Megye Tanácsa 2010/41-es számú Határozatával jóváhagyott műszaki-gazdasági mutatókba.
Ez az érték a következő költségeket tartalmazza:
- a 386/2010.10.14-es kivitelezési szerződés 91.000 lejjel való növelését, a 1. számú kiegészítő iratának megfelelően,
- 50.500 lejt az épület közművesítési munkálataira,
- 2.100 lejt illetékekre és adókra,
- 37.800 lejt archiválásra alkalmas szekrényekre és gördülő ajtókra.
Tekintettel arra, hogy a fenti összegekből kell finanszírozni a felsorolt beruházásokat, ezen tőkekiadások a költségvetés fejlesztési részének költségeit jelentik, s mint ilyen kiadások, pénzügyi fedezetüket a múlt évi költségvetési többlet számlájáról való átutalással oldjuk meg, 215.500 lej értékben.
Az iskolai tej-kifli program finanszírozására, a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységekre való elosztása következményeként, párhuzamosan a tanács jövedelmének csökkenésével, a ,,Tanügyi” fejezetben, az érintett alfejezetekben csökken 254.000 lejjel a ,,természetbeni társadalmi segély” nevezetű költségcím is.
Az alárendelt intézmények kérései során változik a beruházási névjegyzék a következőképpen:
  • a Székely Nemzeti Múzeum lemond a Képtárnak szánt 5.000 lej értékű hangosítási felszerelésről egy azonos értékű fémdetektor miatt,
  • a Bod Péter Megyei Könyvtár lemond a beruházási névjegyzékben 17.000 lejjel szereplő mozgószínpadról, ezzel az összeggel növelve a Gábor Áron teremben felszerelendő megvilágítási rendszer értékét,
  • a Háromszék Táncegyüttes lemond a beruházási névjegyzékben 5.000 lej értékű mosógépről, ezzel az összeggel növelve a színpad kihangosítási rendszerére szánt 30.700 lejt.
 
A fentiek alapján, javasoljuk a módosítások jóváhagyását és a határozattervezet elfogadását Kovászna Megye Tanácsa által.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A mellékletek szintézise megtekinthető itt.

Hírek