Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/1 számú HATÁROZAT a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztására a tej-, péktermékek, méz és gyümölcs fogyasztását ösztönző program lebonyolítási költségeinek támogatására, a 2011-es évre

2011/1 számú HATÁROZAT a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztására a tej-, péktermékek, méz és gyümölcs fogyasztását ösztönző program lebonyolítási költségeinek támogatására, a 2011-es évre

2011. március 8., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. január 12-i rendkivüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztására a tej-, péktermékek, méz és gyümölcs fogyasztását ösztönző program lebonyolítási költségeinek támogatását a 2011-es évre,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/1 számú HATÁROZAT
a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztására a tej-, péktermékek, méz és gyümölcs fogyasztását ösztönző program lebonyolítási költségeinek támogatására, a 2011-es évre
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. január 12-i rendkivüli ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztására a tej-, péktermékek, méz és gyümölcs fogyasztását ösztönző program lebonyolítási költségeinek támogatását, a 2011-es évre;
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság jelentését;
- a 2010/286-os számú a 2011-es évi állami költségvetési törvényt;
- a 2002/96-os számú, utólagosan módosított és kiegészített, a közoktatás I-VIII osztályos tanulói, valamint a 4 órás programú állami óvodák gyerekei számára juttatott tej- és péktermékeket előíró sürgősségi kormányrendelet,
- a 2010–2011-es tanévre az iskolai gyümölcsfogyasztást-ösztönző program keretén belül a szétosztandó gyümölcs meghatározását, a szétosztás időtartamát és gyakoriságát, az egy diákra eső napi értéket és a szétosztással kapcsolatos intézkedéseket, az ezeknek megfelelő költségvetést, valamint közigazgatási szinten a tulajdonképpeni megvalósítási módot leíró 2010/905-ös kormányhatározatot;
 
a módosított, kiegészített és újra közzétett 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének „f” betűje, valamint 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztására a tej-, péktermékek, méz és gyümölcs fogyasztását ösztönző program lebonyolítási költségeinek támogatását, a 2011-es évre.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. január 12.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 52/2011.01.05.
 
INDOKLÁS
a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztására a tej-, péktermékek, méz és gyümölcs fogyasztását ösztönző program lebonyolítási költségeinek támogatására, a 2011-es évre
 
A 2010/286-os számú, 2011-es évi állami költségvetési törvény szerint Kovászna megyének 5192 ezer lejes összeg került leosztásra a tej és péktermékek biztosítására a közoktatás I-VIII osztályos tanulói, valamint a rendes 4 órás programú állami óvodák gyerekei számára, valamint a méz és gyümölcsfogyasztást-ösztönző program lebonyolításának finanszírozására.
A 2010/286-os számú, 2011-es évi állami költségvetési törvény 5. szakaszának (3) bekezdése értelmében, amennyiben a méz, tej és péktermék-program lebonyolításakor a szerződéskötés a községek, városok és municípiumok helyi tanácsai részéről történik, a megyei tanács ilyen rendeltetésű összeget oszt el a területi-közigazgatási egységek között.
A 2010-2011 –es tanévben, a helyi tanácsok bonyolítják le a péktermékek és gyümölcsfogyasztást-ösztönző programot, és hat polgármesteri hivatal: Kovászna, Bodzaforduló, Gelence, Szitabodza, Bárkány és Kökös tanácsa vállalta, hogy lebonyolítja a tejprogramot.
A 2002/96-os számú sürgősségi kormányrendelet előírásainak megfelelően az egy napra jutó tej- és péktermék maximális értéke 1,17 lej/gyerek/nap, a felső értékhatár: tejtermékek 0,61 lej/gyerek/nap, péktermékek 0,33 lej/gyerek/nap, HÉA nélkül.
A 2010/905-ös kormányhatározattal jóváhagyták az ingyenes alma programot maximum 93 iskolai napra, 0,3 lej)/diák/nap értékben (HÉA-s érték).
Az első félévre az összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztása a helyi tanácsok szerződései alapján történt, a második félévre pedig a törvény által meghatározott, az egyes termékekre vonatkozó felső értékhatárokat és a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség által közölt óvodás- és iskoláslétszámot vettük figyelembe.
A fentiek alapján javasolom a 2011-es évre 2744 ezer lej leosztását a területi-közigazgatási egységek számára, és a jelen határozattervezet elfogadását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek