2011

2011. január 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. Október 6-i soros ülésén egybegyűlve, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egy ingatlan - Besenyői Szórakozási Központ - állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjusági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

2011. január 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 6-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egyes ingatlanok állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjusági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

2011. január 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 18-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye és Szentkatolna község közötti megállapodás jóváhagyásáról, a Hatolyka kezelőközpont építési munkálatainak befejezéséről szóló, a 2010/69- es határozat módosításáról,

2011. január 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 18-ai rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. január 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 18-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2010-es évi árvizek hatásainak elhárítása a DJ 103E megyei út 18+503-as kilométerénél elhelyezkedő bölöni hídnál, a 2010-es évi árvizek hatásainak elhárítása a Kovászna megyei DJ 121A megyei út 42+000 km-42+300 km szakaszán és a 2010-es évi árvizek hatásainak elhárítása és az útpályaszerkezet megerősítése a Kovászna megyei DJ 121C megyei út 3+600-as kilométer övezetében beruházási célkitűzéseket illető beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációinak és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Demeter János, Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását, amelyben javasolja a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság összetételének megváltoztatását,

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Tóth-Birtan Csaba, Tulit Attila, Gică Agrigoroei megyei tanácsos urak indoklását A Legrendezettebb falu Kovászna megyében 2010-ben verseny eredményeinek jóváhagyásáról, valamint az első három helyen végzett falu díjazásáról,

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye magánvagyonába és Kovászna megye Tanácsának kezelésébe című határozattervezetét

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve a Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2004/126-os számú, a Gyermekvédelmi Bizottság újjászervezésére és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó Határozata 1*sz. mellékletének módosításáról, az utólagos változtatásokkal,

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szerkezeti felépítésének és Tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozóan,

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan,

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének Henning László-Jánosnak az indoklását, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzseri állásának elfoglalására kinevezett fellebbezéseket kivizsgáló bizottság jóváhagyására vonatkozóan,

Hírek