2011

2011. március 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Borvizek útja – 1-es csoport című projekt tárgyát képző egyes ingatlanok átadási kérelméről egyes közigazgatási egységek köztulajdonából és a közigazgatási hatóságok kezeléséből, Kovászna megye köztulajdonába és Kovászna Megye Tanácsa kezelésébe,

2011. március 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. március 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 30-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a 2010/527-es számú rendeletének érvényessé tételét, a Kovászna Megye Tanácsa és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítására vonatkozóan,

2011. március 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. december 30-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy pénzösszeg kiutalására a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapból, Kovászna városa részére,

2011. március 2., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Deák-Gyula Levente úrnak a Háromszék Táncegyüttes igazgatói tisztségébe való kinevezését;

2011. március 2., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke indoklását Kovászna megye részvételéről a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesület - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară turistică „CIOMAD-BALVANYOS” alapításában,

2011. március 1., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megyei Agrárkamara szervezeti felépítését, tisztségjegyzékét és Szervezési és működési szabályzatát jóváhagyó 2010/107-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozó indoklását,

2011. március 1., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a Bod Péter Megyei Könyvtár szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 2010/108-as számú határozat 2-es számú mellékletének módosítását;

2011. március 1., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i rendes ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Háromszék Táncegyüttes szervezési és működési szabályzatának, szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó 2010/112-es számú Kovászna Megye Tanácsa határozata 1-es és 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozó indoklását,

2011. március 1., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. december 22 soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a mezőgazdasági termékek 2011. pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapításáról,

2011. február 28., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2011. február 16., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 16-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a Hídvégi Idősök Otthona részvételének jóváhagyását a területi-közigazgatási egységek, közintézmények és egyházak számára meghirdetett, a hagyományos fűtési rendszereknek újrahasznosítható energiával működő fűtési rendszerekkel való kicserélésére vagy kiegészítésére vonatkozó programban;

2011. február 16., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. december 16-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság az Újrahasznosítható energiát felhasználó fűtésberendezések felszerelésére, beleértve a klasszikus fűtésberendezések kicserélését és kiegészítését – melynek haszonélvezői a területi közigazgatási egységek, a közintézmények és egyházak című programban való részvételének jóváhagyására,

2011. február 16., szerda
2011. február 16., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 16-i rendkívüli ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. február 14., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 9-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a Hídvégi Idősek Otthona működésének átszervezésével kapcsolatos egyes intézkedések megállapítását;

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2010-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes menedzsmentje célkitűzési füzetének jóváhagyását;

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Székely Nemzeti Múzeum szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2010/109-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozó indoklását,

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola menedzsmentpályázati vizsgája szervezési és lebonyolítási szabályzatának jóváhagyására, valamint a vizsgáztató- és a fellebbezéséket felülvizsgáló bizottság kinevezésére vonatkozó indoklását,

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna megyei Nagyajta községen áthaladó 131. megyei út, 7+366 kilométernél található, Olt folyó feletti híd rehabilitálásáról szóló beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására;

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros gyűlésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását a Kovászna-kommandói sikló műemlék együtteshez tartozó egyes javak Kovászna megye közvagyonába történő megvásárlásának elindításáról című határozattervezethez;

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egyes ingatlanok állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjusági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egy ingatlan - Besenyői Szabadidőközpont - állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely a Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca 4. szám alatti ingatlanok megvásárlásának jóváhagyására vonatkozik,

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan,

2011. február 10., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Alapító okiratának és Alapszabályzatának módosításáról;

2011. február 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os hányadok és a jövedelemadóból leosztott 22%-os hányadok területi-közigazgatási egységek közötti elosztásának kiigazítását a 2010-es évre, a helyi fejlesztési programok, valamint az infrastrukturális projektek társfinanszírozására;

2011. február 9., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. november 25-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Nagyborosnyó község polgármester-választás megszervezésére és lebonyolítására nyújtandó pénzügyi támogatásról szóló határozattervezet jóváhagyását;

2011. január 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 6-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a helyi fejlesztési programok fenntartására és az infrastrukturális projektek finanszírozására a 2011-es évi, valamint a 2012-2014-es időszakra becsült költségvetési tervezetekre vonatkozóan a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 21%-os hányadok 20%-ának területi-közigazgatási egységek közötti elosztását

Hírek