2011

2011. április 15., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását a 2010/95-ös számú, Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház Vezetőtanácsába való kinevezéséről szóló Határozat első szakaszának módosításáról;

2011. április 15., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását a 2010/115-ös számú, Kovászna Megye Tanácsa képviselőinek a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetőtanácsi póttagként való kinevezéséről szóló Határozat 1. szakasza 1. pontjának módosításáról;

2011. április 15., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének 2010-es évi értékelési végeredményének jóváhagyását javasló indoklását,

2011. április 14., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2011-es évi költségvetésének jóváhagyásáról,

2011. április 13., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak előterjesztését egyes leírt javak átvételének kezdemé­nye­zé­sé­ről a Mehedinţi megyei Drobeta Készenléti Felügyelőségtől,

2011. április 13., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Demeter János úr, Kovászna Megye Tanácsa alelnökének a Kovászna Megye Tanácsa és a Szebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökség közötti együttműködési protokoll jóváhagyására A Kisbékászó sas védelme Romániában terv támogatására vonatkozó indoklását,

2011. április 13., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását az együttműködési program jóváhagyásáról a 2011-es évben Kovászna megye területén szociális védelemmel foglalkozó civil szervezetekkel,

2011. április 13., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság részvételének jóváhagyására a magyarországi Szülőföld Alap által finanszírozott Csapatépítés című projektben,

2011. április 12., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke indoklását Kovászna Megye Tanácsának ügykezelésében lévő ingatlan áthelyezéséről Kovászna Megye köztulajdonából Kovászna megye magántulajdonába, illetve az ingatlanforgalomból való kivonásáról és lebontásáról,

2011. április 12., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának jóváhagyásáról szóló indoklását,

2011. április 12., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye és Torja Község Tanácsa társulásának jóváhagyására, a Torja-Bálványosfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők modernizálása és rehabilitációja érdekében,

2011. április 12., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa és Málnás Község Tanácsa társulásának jóváhagyására, a Kovászna megyei Málnásfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében,

2011. április 12., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a 2009/24-es számú határozattal módosított 2001/38-as számú Kovászna megye közvagyonának jóváhagyásáról szóló határozat kibővítéséről szóló indoklását,

2011. április 11., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a falusi művelődési házak helyreállítását és modernizálását a 2011–2013-as időszakban támogató megyei program jóváhagyására,

2011. április 11., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i rendes ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy pézösszeg kiutalására a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapból, a kézdivásárhelyi eső okozta károk csökkentésére,

2011. április 11., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a megyei tanács szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalap különösen sürgős esetekben való felhasználására való felhatalmazására vonatkozóan,

2011. április 11., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2011. április 11., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezési és működési szabályzatának jóváhagyását,

2011. április 11., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó egyes művelődési közintézmények menedzsmentjének 2010-es évi értékelésére vonatkozó szervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyását javasló indoklását,

2011. április 11., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből vissza nem térítendő támogatásban részesülő művelődési tevékenységeket és programokat elbíráló bizottság, valamint a fellebbezéseket elbíráló bizottság létrehozásáról,

2011. március 21., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 február 10-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2010/192-es számú, A Borvíz útja című pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok átvételének jóváhagyásáról egyes területi-közigazgatási egységek tulajdonából valamint a helyhatóságok vagyonkezeléséből Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe szóló Határozat módosításáról,

2011. március 18., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 10-i rendkívüli ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének jóváhagyását;

2011. március 18., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 10-i rendkívüli ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsa szintjén létrehozott sürgősségi tartalékalapokból, a bodzafordulói Szentháromság Román Ortodox Egyházközség temploma tetőszerkezetének valamint a templomfestmény felújítására leosztott összegre vonatkozóan;

2011. március 18., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. február 10-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnöke által bemutatott indoklást Kovászna Megye Tanácsa képviselője rendkívüli meghatalmazásának jóváhagyásáról az AQUACOV közösségfejlesztési egyesület közgyűlésébe,

2011. március 17., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. január 27-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácselnökének indoklását a Hídvégi Idősök Otthona szervezési és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan,

2011. március 17., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. január 27-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást, amely javasolja Kovászna Megye Tanácsának a magyarországi Szülőföld Alap által támogatott Székelyföld háromnyelvű turisztikai katalógusa című programban való részvételének jóváhagyását,

2011. március 17., csütörtök
2011. március 17., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. január 27-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat organigrammjának és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó, Kovászna Megye Tanácsa 2010/48-as számú határozata 2. számú mellékletének módosításáról,

Hírek