2011

2011. szeptember 27., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról a Kovászna megyei turizmusfejlesztés érdekében,

2011. szeptember 26., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsa székhelyének bővítése, belső rendezése és a közművesítési hálózat leválasztása megnevezésű munkálat műszaki-gazdasági dokumentációjának, valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról,

2011. szeptember 22., csütörtök
2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsa között Kovászna megyében egy Inkubátorház létrehozására és fejlesztésére létrehozott program keretén belül megkötött együttműködési szerződés közös felmondásának jóváhagyásáról szóló indoklását,

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. április 28 -i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelőknek azon rendelkezéseiről, amelyek a fogorvosokkal kötött üzemeltetésre átengedett helységek szerződéseinek szabályozásáról szól

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve a Kovászna Megye Tanácsa Elnökének indoklását a Farkas György, a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóságban betöltött tagsága megszűnéséről valamint egy uj megyei tanácsos kinevezéséről és igazolásáról a Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság tagjává,

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésére, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kulcsár-Terza József György megyei tanácsos felhatalmazásáról, annak érdekében, hogy képviselje Kovászna Megye Tanácsát a 959/119/2011 Törvényszéki idézésben

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 április 28-i soros ülésén, elemezve Demeter László megyei tanácsos indoklását Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadásáról Szeben megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából,

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 április 28-i soros ülésén, elemezve Demeter László megyei tanácsos indoklását Kovászna Megye Tanácsa együttműködésének elfogadásáról Fehér megyei partnerekkel kulturális, oktatási és tudományos programok szervezése céljából,

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatti Kerítés újraépítése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának valamint műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására,

2011. szeptember 22., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsának a 2010/135-ös számú határozata által jóváhagyott, Helyi Kerületközti Csapat összetételének megváltoztatására vonatkozóan,

2011. szeptember 21., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jelentését, a 2010. évi költségvetés végrehajtási számláira vonatkozóan

2011. szeptember 21., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jelentését a 2011-es költségvetések I. negyedévi végrehajtásának jóváhagyására vonatkozóan

2011. szeptember 21., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását

2011. szeptember 21., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a művelődési programok és tevékenységek, a tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek, valamint az egyházak közpénzekből való visszanemtérítendő anyagi támogatását Kovászna Megye Tanácsa 2011. évi költségvetéséből

2011. július 28., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsának tulajdonában levő egyes javak, díjmentesen való átadásáról a Kovászna megye területi - közigazgatási egységeinek

2011. július 28., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását az egyes, Kovászna megye köztulajdonában levő megyei utak átadásának a jóváhagyására, Kovászna Megye Tanácsa kezeléséből a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium kezelésébe, az Országos infrastruktúrafejlesztési program keretén belüli pályázatok megvalósítási időszakára,

2011. július 28., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egyes megyei utak modernizálási munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról,

2011. július 28., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 április 11-én összeült rendkívüli ülésén, elemezve a Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást, amely javasolja, a ”Megyehatár megjelölő építmények Kökös és Ojtoz helységekben” című befektetéshez szükséges műszaki-gazdasági dokumentáció, a Megvalósíthatósági Tanulmány valamint a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyását;

2011. július 28., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. április 11-i rendkívüli ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2004/126-os számú, a gyermekjogvédelmi bizottság újraszervezéséről és a gyermekjogvédelmi bizottság szabályzatának jóváhagyásáról szóló határozat 1-es számú mellékletének módosításáról,

2011. április 19., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvételének elfogadására a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című tervvel,

2011. április 19., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i rendes gyűlésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását Kovászna megye védett területeinek látogatása érdekében kialakított infrastruktúra megvalósítására,

2011. április 19., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kiss Tibor megyei tanácsos, a Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság a mozgássérültek jogainak betartását biztosító tevékenységének ellenőrzésére létrehozott speciális bizottság megalakítását javasoló indoklását,

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsának elnöke által bemutatott indoklást, amely az 53/2010-es Határozat 3-ik cikkelyének módosításáról szól, mely révén Kovászna Megye Tanácsa, partnerségben Hargita Megye Tanácsával, részt vesz Az ásványvizek népszerűsítése című projektben, melynek finanszírozása a 2007-2013-as Regionális Operatív Program, 5-s prioritási tengely Az idegenforgalom fenntartható fejlesztése és népszerűsítése, 5.3 –s kiemelt beavatkozási terület A turisztikai potenciál népszerűsítése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása, Románia idegenforgalmi vonzerejének növelése céljából, A belföldi turizmus fejlesztése és konszolidációja a sajátos termékek népszerűsítése és a sajátos marketingtevékenységek támogatása révén elnevezésű tevékenység keretén belül történik,

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. március 24-i soros ülésére egybegyűlve, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2010. évi külkapcsolati tevékenység illetve a 2011. évre szóló nemzetközi keretprogramra vonatkozóan,

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének az Út-és Híd Rt. tevékenységének átszervezéséről szóló program jóváhagyásáról szóló indoklását,

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a 2010/186-os számú, Kovászna megyének a CSOMÁD-BÁLVÁNYOS közösségek közti turizmusfejlesztési társulás Turisztikai Közösségfejlesztési Egyesületbe való részvételének jóváhagyásáról szóló határozat 2-es melléklete 17-es szakasza 9- és 12-es bekezdéseinek visszavonásáról szóló indoklását,

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, Tamás Sándor úrnak indoklását a Nemzetvédelmi Minisztérium igazgatásában levő egyes állami magántulajdont képző ingatlanok fizetség nélküli átadására Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe,

2011. április 18., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének, Demeter János úrnak indoklását Esztelnek község közvagyonát képező terület ingyenes átadásáról Esztelnek község Helyi Tanácsa vagyonkezeléséből Kovászna Megye Tanácsának kezelésébe, Kovászna Megye Tanácsának a 2007-2013 Környezetvédelmi Szektoriális Operatív Program: A természetvédelem számára megfelelő menedzsmentrendszerek alkalmazása célzatú 4. kiemelt tengelyén való részvétele a Kovászna megye védett területeinek a védelme és kezelése érdekében kialakított infrastruktúra és annak nyilvános használata című projekt keretén belül megvalósítandó beruházások megvalósítására,

2011. április 15., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. március 24-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

Hírek