2011

2011. október 31., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Bod Péter Megyei Könyvtárra vonatkozó egyes szervezési intézkedésekről szóló javaslatát,

2011. október 28., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely a Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium Sajtó utca 8/A szám alatti ingatlan jogállásának és kezelési jogának jóváhagyására vonatkozik,

2011. október 28., péntek

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. július 28 –i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jelentését, a 2011-es költségvetések II. negyedévi végrehajtásának jóváhagyására vonatkozóan;

2011. október 27., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsa technikai-gazdasági bizottságának újraszervezéséről és működéséről szóló utólag módosított 2009/92-es számú a határozat 1-es mellékletének módosítására

2011. október 27., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan,

2011. október 27., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, 2010. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Fogyatékkal élő felnőtt személyeket felmérő bizottság összetételének módosítására vonatkozóan,

2011. október 27., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a „Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Sürgősségi Kórház partneri minőségében való részvételéről a „Partneri kapcsolat egy integrált medikális informatikai hálózat kialakítására Kovászna megyében” című pályázati kiíráson, melyet a Gazdasági Versenyképesség Növelését célzó Operatív Program, 3-as prioritási tengelyének „Kommunikációs és informatikai technológia a magán és az állami szférának” , 4.” E-Health megoldások implementálásának elősegítése, széles sávú internet-csatlakozások biztosítása, szükség esetén” intézkedésének keretén belül hirdettek meg

2011. október 25., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, Kovászna Megye Tanácsa költségvetéséből a művelődési programok, tudományos-oktatási, sport, szabadidős és ifjúsági tevékenységek, valamint az egyházak közpénzekből való vissza nem térítendő anyagi támogatásáról szóló 2011/70-es számú határozatának módosítására,

2011. október 25., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház és a Kovásznai Dr. Benedek Géza Szívkórház között megkötött, a Bodzafordulói Egészségügyi Központra vonatkozó átadási-átvételi protokollúm jóváhagyását

2011. október 25., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2011. október 25., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, 2011. június 30-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola 2011/2012-es tanévre szóló beiskolázási tervének, a tandíjainak, valamint szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és létszámkeretének jóváhagyására vonatkozó indoklását,

2011. október 13., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását, amelyben javasolja a Tej-kifli program keretében az egyes termékekre vonatkozó felső értékhatárok megállapítását;

2011. október 13., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a 2011. szeptember-december időszakra a tejtermékek-program lebonyolítási költségeinek támogatására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztását

2011. október 13., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja egyes málnásfürdői ingatlanok megvásárlásának jóváhagyását a hagyományos fürdő modernizálása és rehabilitációja érdekében

2011. október 13., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. október 11., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egy ingatlan – a Krasznai Szabadidőközponthoz tartozó egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezeléséből történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

2011. október 11., kedd
2011. október 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egy ingatlan – Besenyői Szabadidőközpont - átadási kérelmének jóváhagyására, állami közvagyonból, a Kovászna Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság vagyonkezeléséből, a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

2011. október 10., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egyes ingatlanok átadási kérelmének jóváhagyására, állami magánvagyonból, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium vagyonkezeléséből - Állami Ifjúsági és Sport Hatóság – Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság , a Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe történő átadási kérelmének jóváhagyására vonatkozik,

2011. október 4., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, melyben a Kovászna Megye Tanácsa gondozásába tartozó közutak 2011-2012-es téli időszakra vonatkozó, használhatósági szintekre való besorolását javasolja,

2011. október 4., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását egy Rendelet jóváhagyására a lakosság bevonására a Területrendezési tervek kiállításába és azok átértékelésébe,

2011. október 4., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását a 2008/56-os számú a 2008-2011 időszakra vonatkozó rendszeres járatokkal történő megyei személyszállítási program 2-es számú mellékletének módosítására vonatkozóan

2011. szeptember 29., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely egy, Sepsiszentgyörgy, Temető utcában található ingatlan átadási kérelmének jóváhagyásáról szól, Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonából és a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezeléséből, Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe,

2011. szeptember 29., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Szabadság utca 19. szám alatti ingatlan átadási kérelmének jóváhagyásáról Sepsiszentgyörgy municípium magántulajdonából és a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának vagyonkezeléséből, Kovászna megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsának vagyonkezelésébe,

2011. szeptember 29., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011 május 26-i soros ülésére egybegyűlvén, elemezve a Kovászna Megyei Tanács Elnökének a Kovászna Megye Tanácsa 32/ 2011-es Határozat – 6. és 7. szakaszának valamint a 73/ 2011 Határozatának a visszavonásáról szóló indoklását,

2011. szeptember 29., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a 2005.01.05/3-as Koncessziós Szerződés módosítására, a Kovászna Megye Tanácsa és Dr. Pălăşan Nicolae között

2011. szeptember 27., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, figyelembe véve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének kiigazítását;

2011. szeptember 27., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja A sürgősségi közbelépések javítását szolgáló felszerelések pályázat megvalósításakor Kovászna megyét érintő tevékenységek, valamint a pályázattal kapcsolatos költségek jóváhagyását;

2011. szeptember 27., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa és az alárendelt közintézmények köztisztségeinek 2011-es évi betöltési tervének jóváhagyásáról szóló 2010/147-es számú határozat 1, 1a és 1b számú mellékleteinek módosítására vonatkozó indoklását,

2011. szeptember 27., kedd

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. május 26-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amely Kovászna Megye Tanácsa és Sepsiszentgyörgy municípium társulásáról szól a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház területén parkolóhelyek kialakítása és aszfaltozása érdekében,

Hírek