Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/ 99 számú HATÁROZAT egyes málnásfürdői ingatlanok megvásárlásának jóváhagyásáról a hagyományos fürdő modernizálása és rehabilitációja érdekében

2011/ 99 számú HATÁROZAT egyes málnásfürdői ingatlanok megvásárlásának jóváhagyásáról a hagyományos fürdő modernizálása és rehabilitációja érdekében

2011. október 13., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja egyes málnásfürdői ingatlanok megvásárlásának jóváhagyását a hagyományos fürdő modernizálása és rehabilitációja érdekében

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/99 számú HATÁROZAT
egyes málnásfürdői ingatlanok megvásárlásának jóváhagyásáról a hagyományos fürdő modernizálása és rehabilitációja érdekében
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. június 30-i soros ülésén,
 
elemezve:
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja egyes málnásfürdői ingatlanok megvásárlásának jóváhagyását a hagyományos fürdő modernizálása és rehabilitációja érdekében;
- a Gazdasági Igazgatóság és a Vagyonkezelési Osztály közös jelentését, valamint a szakbizottságok jelentését;
 
figyelembe véve:
- Kovászna Megye Tanácsa 2011/40-es számú határozatát, Kovászna Megye Tanácsa és Málnás Község Tanácsa társulásának jóváhagyására, a Kovászna megyei Málnásfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében;
- Kovászna megye - Kovászna Megye Tanácsa révén - és Málnás község - a málnási Helyi Tanács által - között megkötött 2011.03.14/2094-es számú társulási szerződést;
- az 1998/58-as számú, a hazai turizmus megszervezésére vonatkozó, a 2001/755-ös törvénnyel utólagosan kiegészített és módosított kormányrendeletet;
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének 2011/160-as számú rendeletét, egyes málnásfürdői ingatlanok – területek és építmények – megvásárlása céljából kinevezett egyeztető bizottságra vonatkozóan;
- a 2011.06.17-ei jegyzőkönyvet
- az ingatlanokra vonatkozó, a Novitas K.F.T. által elkészített kiértékelési jelentést, amelyet Kovászna Megye Tanácsa iktatójában a 2011.06.24/6085-ös számmal iktattak;
- a 2011.04.26/ 6086-os Sepsiszentgyörgyi Olt Rt. árajánlatát;
- Kovászna Megye Tanácsa elnökének 2011/160-as számú rendeletével kinevezett egyeztető bizottság jegyzőkönyvét;
- a polgári törvénykönyv 1737-es szakaszának 1-es pontját, megerősítve a Kataszteri törvény 55-ös szakaszának (4) bekezdésével és a 1996/7-es Ingatlan Reklám, utólagos módosításaival és kiegészítéseivel,
 - a 3011.06.27/2193-as Adó- és Pénzügyi Hivatal – Kovászna Megyei Pénzügyi Főigazgatóság – átiratát, amely a Kovászna Megye Tanácsának főiktatójában a 2011.06.29/ 6254-es iktató számot kapta.
- a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközzétett Helyi Közigazgatási Törvény 123. szakaszát és 121. szakaszának (2) bekezdését;
 
a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközzétett Helyi Közigazgatási Törvény 91. szakasza (1) bekezdése f) betűjének, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – (1) Tudomásul veszi az ingatlanokra vonatkozó kiértékelési jelentést, valamint az egyeztető bizottság jegyzőkönyvét, az 1-es számú melléklet szerint.
(2) Tudomásul veszi egyes málnásfürdői ingatlanok – területek és építmények – megvásárlása céljából kinevezett egyeztető bizottság jegyzőkönyvét, a 2-es számú melléklet szerint
2. szakasz – (1) Jóváhagyja egyes málnásfürdői ingatlanok – területek és épületek – megvásárlását, hagyományos fürdő modernizálása és rehabilitációja érdekében, a 3-as számú mellékletben található azonosító adatoknak megfelelően, Málnás községgel fele-fele részarányban.
(2) Az (1)-es bekezdésben említett ingatlanok ára 300.000 Euró, amelyből a Kovászna megyére eső rész 150.000 Euró, amelyet a kifizetés napján számított RNB árfolyamon kell átutalni 2011.07.25-ig az eladó bankszámlájára.
(3) Kovászna megyére eső rész, 150.000 Euró, nem tartalmazza az ÁFÁ-t, ezen értékek meghatározása a területekre vonatkozik, minden területre külön lebontva.
3. szakasz – A 3-as számú mellékletben található azonosító adatoknak megfelelően, a megvétel után az ingatlanok Kovászna megye magántulajdonába, a Kovászna Megye Tanácsának igazgatásában valamint Málnás község magántulajdonába, a Málnás Község Helyi Tanácsának igazgatásába kerül, fele-fele részarányban.
4. szakasz – Belegyezik az eladó javára a Málnási 23057-es TK bejegyzett ingatlan jelzálogosításában, jelen Határozat 3-as számú mellékletének 1-es pontja szerint, 90.000 Euró értékben, amelyet a Málnás község 2012.05.30-ig kifizet.
5. szakasz – Az adásvételi szerződés hiteles formában történő aláírására Kovászna megye részéről TAMÁS Sándor urat, Kovászna Megye Tanácsa elnökét hatalmazza meg.
6. szakasz – Az 1-3-as számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.
7. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. június 30.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 2011.06.24./6111
 
INDOKLÁS
egyes málnásfürdői ingatlanok megvásárlásának jóváhagyásáról a hagyományos fürdő modernizálása és rehabilitációja érdekében
 
Az elhagyatott közfürdők rehabilitációja céljából Kovászna Megye Tanácsa a 2011/40-es számú határozatával hagyta jóvá a Kovászna megyei Málnásfürdő területén található hagyományos gyógyfürdők rehabilitációja és modernizálása érdekében Kovászna Megye Tanácsa és Málnás Község Tanácsa társulását. Ebből a célból került megkötésre Kovászna megye - Kovászna Megye Tanácsa révén - és Málnás község - a málnási Helyi Tanács által - között a 2011.03.14/2094-es számú társulási szerződés.
A fenti cél megvalósítása érdekében célszerű egyes málnásfürdői ingatlanok megvásárlása, közvetlen tárgyalás útján, a Sepsiszentgyörgyi Olt Rt. telekkönyvi tulajdonostól, a társuló felek 50%-os részarányú hozzájárulásával.
Kovászna Megye Tanácsa elnökének 2011/160-as számú rendeletével kinevezett egyeztető bizottság, figyelembe véve az ingatlanokra vonatkozó kiértékelési jelentést, a telekkönyvi tulajdonosokkal való tárgyalás útján egyeztette az ingatlanok vásárlási árát.
Ekképpen, a határozattervezet 3-as számú mellékletében található azonosító adatokkal rendelkező ingatlanok vásárlási ára megegyezik az egyeztető bizottság jegyzőkönyvében szereplő értékkel.
Az említett ingatlanok a vásárlás után Kovászna megye magánvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe, illetve Málnás község magánvagyonába és Málnás község Helyi Tanácsa vagyonkezelésébe kerülnek át.
A fentiek alapján javasolom az ilyen értelemben elkészített határozattervezet jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
A 3-as számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek