Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/ 98 számú HATÁROZAT a 2011. szeptember-december időszakra a tejtermékek-program lebonyolítási költségeinek támogatására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról

2011/ 98 számú HATÁROZAT a 2011. szeptember-december időszakra a tejtermékek-program lebonyolítási költségeinek támogatására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról

2011. október 13., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. június 30-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a 2011. szeptember-december időszakra a tejtermékek-program lebonyolítási költségeinek támogatására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztását

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/98 számú HATÁROZAT
a 2011. szeptember-december időszakra a tejtermékek-program lebonyolítási költségeinek támogatására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. június 30-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a 2011. szeptember-december időszakra a tejtermékek-program lebonyolítási költségeinek támogatására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztását;
 
figyelembe véve:
- a Gazdasági Igazgatóság, valamint a szakbizottságok jelentését;
- a 2010/286-os számú, 2011-es évi állami költségvetési törvény 5. szakaszának (3) bekezdését;
 
a módosított, kiegészített és újraközzétett 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a 2011. szeptember-december időszakra a tejtermékek-program lebonyolítási költségeinek támogatására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztását, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. június 30.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi:
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 6036/2011.06.23.
 
INDOKLÁS
a 2011. szeptember-december időszakra a tejtermékek-program lebonyolítási költségeinek támogatására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról
 
A 2010/286-os számú, 2010-es évi állami költségvetési törvény 5. szakaszának (3) bekezdése értelmében, amennyiben a méz, tej- és péktermékek-program lebonyolításakor szerződéskötés történik a községek, városok és municípiumok helyi tanácsai részéről, a megyei tanács ilyen rendeltetésű összegeket oszt el a területi-közigazgatási egységek között.
A 2010-2011–es tanévtől kezdve, hat polgármesteri hivatal: Kovászna, Bodzaforduló, Gelence, Szitabodza, Bárkány és Kökös tanácsai átvették a tej program lebonyolítását, ennek értelmében pénzösszegek voltak leosztva részükre. A 2011-2012-es tanévre Gelence polgármesteri hivatala nem vállalta a program lebonyolítását
A területi-közigazgatási egységek polgármestereivel tartott megbeszélés következtében, a 2011-2012-es tanévre az öt megemlített polgármesteri hivatalon kívül, hét polgármesteri hivatal: Nagyajta, Bölön, Ozsdola, Előpatak, Vargyas, Zágon és Kézdivásárhely polgármesteri hivatalai vállalták a tejtermékek-programra vonatkozó közbeszerzési eljárás megszervezését és a tejtermékek szétosztását.
Az elosztás a 2011-2012-es iskolai évre előrelátott diáklétszám, a tanév szerkezete és a 0,75 lejes, ÁFÁ-s maximális ár alapján történt.
A 2011-es évi állami költségvetési törvényben Kovászna megyének a decentralizált költségek támogatására előlátott 5.192 ezer lejes összegből 2.744 ezer lejes összeg került leosztásra az alma, tej- és péktermékek-program lebonyolításának finanszírozására.
A fentiek alapján javasolom, hogy 254 ezer lejes összeg kerüljön elosztásra az igénylő területi-közigazgatási egységek között a 2011. szeptember-december időszakra a tejtermékek-program lebonyolítási költségeinek támogatására, a jelen határozattervezet szerint.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek