Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2011/ 7 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Alapító okiratának és Alapszabályzatának módosításáról

2011/ 7 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Alapító okiratának és Alapszabályzatának módosításáról

2011. március 16., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2011. január 27-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsának éves hozzájárulásáról Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület fenntartásához;

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2011/7 számú HATÁROZAT
a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Alapító okiratának és Alapszabályzatának módosításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2011. január 27-i soros ülésén;
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsának éves hozzájárulásáról Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület fenntartásához;
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság jelentését;
- a szakbizottságok ez irányú döntéseit;
- a 2000/26-os számú, az egyesületekre és alapítványokra vonatkozó kormányrendelet 33. cikkelyét, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
- a 2001/215-ös számú Helyi közigazgatási törvény 11, 12, 13 cikkelyét az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
- a 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvény 35. bekezdésének (3) alpontját, annak minden utólagos módosításaival és kiegészítéseivel;
- Kovászna Megye Tanácsának 2007/124-es számú határozatát, amely Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy municípiummal társulásáról szól a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület létrehozása érdekében;
- a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület 2011.01.07/11-es számú Határozatát,
 
a 2001/215-ös számú, újraközölt, utólag módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény 91. szakasz (1) bekezdésének f) betűje valamint a 97. szakasz (1) bekezdésének értelmében,
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Alapító okiratának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében megtalálható Alapító okirat 4. számú Melléklet-tervezet szerint.
2. szakasz – Jóváhagyja a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Alapszabályzatának módosítását a jelen határozat 2. számú mellékletében megtalálható Alapszabályzat 4. számú Melléklet-tervezet szerint.
3. szakasz – Az 1. és 2. számú mellékletek jelen határozat szerves részét képezik.
4. szakasz – Csoma Szidónia, romániai lakós, születésének ideje 1982. október 20., születésének helye: Sepsiszentgyörgy, állandó lakhelye: Sepsiszentgyörgy, személyi száma: 2821020142609, személyazonossági kártya: KV/091885, kelt 2003.04.23, Sepsiszentgyörgy, felhatalmazást nyer, hogy eleget tegyen a törvény által előírt eljárásoknak, és beiktassa a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület Alapító okiratának, valamint Alapszabályzatának módosítását a sepsiszentgyörgyi Bírósági Jegyzői Iroda mellett működő Egyesületek és Alapítványok Jegyzékébe.
5. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2011. január 27.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 191/ 2011.01.12
 
Indoklás
 
Három évvel ezelőtt alakult meg a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, melynek feladata a háromszéki turizmus fejlesztése, valamint népszerűsítése, s melynek működését Kovászna Megye Tanácsa, valamint Sepsiszentgyörgy önkormányzata biztosította. Tavaly az Egyesülethez csatlakozott Kovászna város önkormányzata is.
Az Egyesület költségvetéséhez Kovászna Megye Tanácsa 0,5 lejjel járult hozzá lakosonként, az utolsó népszámlálás adatai alapján. Három év alatt az Egyesület tevékenysége sokszínűbbé vált és sokszorozódott.
Ezért kérem, támogassák, hogy Kovászna Megye Tanácsa hozzájárulását az Egyesület költségvetéséhez 0,8 lejre növeljük lakosonként az utolsó népszámlálási adatok alapján, kiegészítve a fenti indoklást azzal is, hogy a lej jelentősen értéktelenedett.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Az 1-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.
A 2-es számú melléklet román nyelven megtekinthető itt.

Hírek