Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/190 számú HATÁROZAT március 15.-e hivatalos ünneppé nyilvánításáról Kovászna megyében

2010/190 számú HATÁROZAT március 15.-e hivatalos ünneppé nyilvánításáról Kovászna megyében

2011. március 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i soros ülésén, elemezve Kulcsár –Terza József György, Nagy András, Tulit Attila, Csóg Ignác, Fazakas Tibor, Fülöp Csaba, Fekete Károly, Bándi Imre és Bartha Sándor megyei tanácsosok indoklását március 15. hivatalos ünneppé nyilvánításáról Kovászna megyében,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/190 számú HATÁROZAT
március 15.-e hivatalos ünneppé nyilvánításáról Kovászna megyében
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. december 22-i soros ülésén,
elemezve Kulcsár –Terza József György, Nagy András, Tulit Attila, Csóg Ignác, Fazakas Tibor, Fülöp Csaba, Fekete Károly, Bándi Imre és Bartha Sándor megyei tanácsosok indoklását március 15. hivatalos ünneppé nyilvánításáról Kovászna megyében,
 
figyelembe véve:
- a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság jelentését valamint a szakbizottságok véleményezését,
- a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 2. szakasz 1. bekezdése, a 3. szakasz 1. és 2. bekezdései, a 4. szakasz 2. bekezdése és az 5. szakasz 2. bekezdése értelmében,
 
a módosított és kiegészített 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény 91-es szakasz 1-es bekezdés f) betűje és a 97-es szakasz 1-es bekezdése alapján,  
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – (1) Március 15-ét hivatalos ünneppé nyilvánítják Kovászna megyében.
(2) Ez a nap munkaszüneti nap a közintézményekben, valamint Kovászna Megye Tanácsának alárendelt kereskedelmi társaságoknál.
(3) Ha ez a nap munkanapra esik, utólag bepótolandó.
2. szakasz – Kovászna megye tanintézményeinek vezetőit felkérik, hogy hatáskörüknek megfelelően a munkaprogramot az 1. szakaszban meghatározott közintézmények munkaprogramjának megfelelően alakítsák.
3. szakasz – A Kovászna megyei kereskedelmi társaságok vezetőinek valamint az egyesületek és alapítványok vezetőinek javasolják, hogy a munkaprogramot az 1. szakaszban meghatározott közintézmények munkaprogramjának megfelelően alakítsák.
4. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, valamint Kovászna Megye Tanácsának alárendelt kereskedelmi társaságokat bízza meg.
5. szakasz – Jelen határozatot Kovászna Megye Tanácsa elnökének, Kovászna Megye Tanácsának alárendelt közintézmények és kereskedelmi társaságok vezetőinek, Kovászna megye tanintézményei vezetőinek, Kovászna Megye kormányhivatalának közlik ki, valamint Kovászna megye lakóinak tudomására hozzák kifüggesztéssel Kovászna Megye Tanácsának székhelyén.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. december 22.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
A határozattervezet indoklása megtekinthető itt.

Hírek