Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/189 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti fogászati rendelő egyes helyiségei bérbevételi idejének meghosszabbításáról

2010/189 számú HATÁROZAT a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti fogászati rendelő egyes helyiségei bérbevételi idejének meghosszabbításáról

2011. március 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22 -i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelő egyes helyiségei bérbevételi idejének meghosszabbításáról,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/189 számú HATÁROZAT
a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelő egyes helyiségei bérbevételi idejének meghosszabbításáról
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. december 22 -i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelő egyes helyiségei bérbevételi idejének meghosszabbításáról
 
figyelembe véve:
- a Jogi és Közigazgatási igazgatóság szakjelentését, valamint a Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezését,
- Kovászna Megye Tanácsának a 2004/85-ös számú határozatát, amely tartalmazza egyes ingatlanok a Kovászna megye közvagyonából annak magánvagyonában való áthelyezéséről szól,
- Kovászna Megye Tanácsának a 2010/73-as számú határozatát egyes helységek bérbeadásáról,
- Kovászna Megye Tanácsának főiktatójában 2010.06.09/298-as számmal iktatott bérleti szerződést,
- Kovászna Megye Tanácsának főiktatójában 13.12.2010/12.378-as számmal iktatott kérelmet, melyet a fogtechnikusok nyújtottak be, Kovászna Megye Tanácsának főiktatójában 2010.06.09/298-as számmal iktatott bérleti szerződés meghosszabbítása érdekében,
 
a 2001/215-ös számú helyi közigazgatási törvény 91-es szakasza (4) bekezdése b) betűjének és a 123–as szakasza (1), valamint a 97-es szakasz 1. bekezdésének értelmében:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz – (1) Jóváhagyja 2011. január 1-jével kezdődően, Kovászna Megye Tanácsának főiktatójában 2010.06.09/298-as számmal iktatott, 6 hónapra szóló bérleti szerződést, Serac Izabella, Baicu Maria, Kolumbán Tünde Csilla és Movila Maria fogtechnikusokkal, szerződés melynek tárgyát a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelő egyes helyiségei képezik.
(2) A helyiségek bérbeadásának meghosszabbítása, a Kovászna Megye Tanácsának főiktatójában 2010.06.09/298-as számmal iktatott bérleti szerződésben meghatározott feltételek betartásával történik, egy kiegészítő irat aláírásával.
2. Szakasz – Kovászna Megye Tanácsának főiktatójában 2010.06.09/298-as számmal iktatott bérleti szerződés kiegészítő iratának aláírásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóság ügyvezető igazgatóját bízza meg.
3. Szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét és a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. december 22.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 2010. december 13/12368
 
INDOKLÁS
a Sepsiszentgyörgy, Kórház utca 2. szám alatti, Kovászna megye magánvagyonában és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésében lévő fogászati rendelő egyes helyiségei bérbevételi idejének meghosszabbításáról
 
Kovászna megye magánvagyonát képezi a Sepsiszentgyörgy municípium, Kórház utca 2. szám alatt található, Fogászati Központ épülete, 1 emeletes tégla épület, 273,27 m² összterülettel, a 26329 számú Telekkönyvi bejegyzésben, 70/1/1, 270/2/1 helyrajzi szám alatt, a Kovászna Megye Tanácsának igazgatásában.
A Kovászna Megyei Bíróság által hozott 991/2009-es döntésével arra kötelezte a Kovászna Megye Tanácsát, hogy bérbeadási szerződést kössön a felperes fogtechnikusokkal, azon helységekre, amelyeket jelenleg is használnak, és amely 7 helyiségből, összesen 99 m² áll.
Kovászna Megye Tanácsa eleget tett ennek a bírósági döntésnek és a 2010/73-as Határozat értelmében bérbeadási szerződést kötött 4 fogtechnikussal: Serac Izabella, Baicu Ana, Kolumbán Tünde Csilla és Movila Maria, 6 hónapos időszakra, vagyis 2010. december 31-ig.
Figyelembe véve a fent említett fogtechnikusok kérelmét, javaslom a bérbeadási szerződés meghosszabbítását 2011. december 31-ig, a szerződés többi rendelkezései nem változnak.
 
TAMÁS Sándor
 elnök

Hírek