Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/188 számú HATÁROZAT a Közművek Rt. Részvényesek Közgyűlésébe kinevezett Kovászna megye képviselőjének felhatalmazásáról

2010/188 számú HATÁROZAT a Közművek Rt. Részvényesek Közgyűlésébe kinevezett Kovászna megye képviselőjének felhatalmazásáról

2011. március 3., csütörtök

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. december 22-i rendes ülésén, elemezve a Kovászna Megyei Tanács elnökének indoklását, amely javasolja a sepsiszentgyörgyi Közművek  Kereskedelmi Rt.  Közgyűlésébe, Kovászna megye részéről kinevezett képviselő felhatalmazásáról, hogy dönteni tudjon a cég tőkéjének emeléséről,

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANACSA
 
2010/188 számú HATÁROZAT
a Közművek Rt. Részvényesek Közgyűlésébe kinevezett Kovászna megye képviselőjének felhatalmazásáról, hogy dönthessen a Közművek Rt. törzstőkéjének megnöveléséről
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. december 22-én összegyűlt rendes ülésén,
elemezve a Kovászna Megyei Tanács elnökének indoklását, amely javasolja a sepsiszentgyörgyi Közművek Kereskedelmi Rt. Közgyűlésébe, Kovászna megye részéről kinevezett képviselő felhatalmazásáról, hogy dönteni tudjon a cég tőkéjének emeléséről,
 
figyelembe véve:
- a Területfejlesztési Igazgatóság szakmai jelentését,
- a szakbizottságok véleményezését,
- Kovászna Megye Tanácsának 2009/54-es számú határozatát, amely jóváhagyja Kovászna megye részvényvásárlását a sepsiszentgyörgyi Közművek Kereskedelmi Rt-nél,
- az 1990/31-es számú, a kereskedelmi társaságokra vonatkozó, újraközölt és utólag módosított és kiegészített törvényt,
- a 2006/51–es számú, a közszolgáltatásokra vonatkozó utólag módosított és kiegészített törvényt,
- a 2006/241-es számú, a vízellátásra és csatornázásra vonatkozó utólag módosított és kiegészített törvényt,
- Kovászna Megye Tanácsa 2009/103-as számú határozatának, 7-es cikkely, (h) betűjét ,
- a sepsiszentgyörgyi Közművek Kereskedelmi Rt. 2010.12.06/IA2-8608-as számú átiratát, amelyet a 2010.12.14/12421 szám alatt iktattak Kovászna Megye Tanácsának főiktatójában,
 
a 2001/215-ös, a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt és utólag módosított és kiegészített törvény 91-es cikkely 2. bekezdés d betűje, valamint a 97-es cikkely első bekezdése alapján:
 
ELHATÁROZZA:
 
1. szakasz: (1) Felhatalmazza KLÁRIK László megyemenedzsert, a sepsiszentgyörgyi Közművek Kereskedelmi Rt. Közgyűlésébe, Kovászna megye részéről kinevezett képviselőt, hogy döntsön a cég tőkéjének emeléséről,
(2) A sepsiszentgyörgyi Közművek Kereskedelmi Rt. Közgyűlésébe, Kovászna megye részéről kinevezett képviselő megszavazza Kovászna megye nevében a cég törzstőkéjének emelését, anélkül, hogy Kovászna megye emelné részvényeinek értékét.
2. szakasz: Jelen határozat végrehajtásával KLÁRIK László megyemenedzsert, a sepsiszentgyörgyi Közművek Kereskedelmi Rt. Közgyűlésébe, Kovászna megye részéről kinevezett képviselőt bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy 2010. december 22.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ELNÖK
 
Ikt. szám: 2010.12.15/ 12473
 
INDOKLÁS
a Közművek Rt. Részvényesek Közgyűlésébe kinevezett, Kovászna megye képviselőjének felhatalmazásáról, hogy dönthessen a Közművek Rt. törzstőkéjének megnöveléséről
 
Kovászna Megye Tanácsa a 2009/54-es számú határozatában jóváhagyta Kovászna megye részvényvásárlását a sepsiszentgyörgyi Közművek Kereskedelmi Rt.-nél. Jelenleg Kovászna megye részvényeinek értéke 200.000 lej, ez az összeg a cég részvényeinek 11,76 százalékát teszi ki.
A 2010.12.06 / IA2-8608 számú átiratban a cég vezetősége javasolja a részvényeseknek egy rendkívüli közgyűlés összehívását, amelyen megbeszélik és döntést hoznak a cég részvényeinek emeléséről. Az átiratban a tőkeemelést a következőképpen javasolják:
 
Részvényesek
Jelenlegi
tőke
Százalék
A javasolt tőkeemelés
A részvényesek tőkéje a javasolt emelés után
Sepsiszentgyörgy
900.000
52,94
2.950.300,00
3.850.300,00
Kézdivásárhely
300.000
17,65
983.433,28
1.283.433,28
Kovászna
150.000
8,82
491.716,61
641.716,61
Bodzaforduló
150.000
8,82
491.716,61
641.716,61
Kovászna megye
200.000
11,77
655.622,19
855.622,19
Összeg:
1.700.000
100,00
5.572.788,68
7.272.788,68
 
A javaslat szerint Sepsiszentgyörgy természetben emelné a törzstőkéjét, Kézdivásárhely, Kovászna és Bodzaforduló természetben és pénzben, Kovászna Megye Tanácsa csak pénzben.
A sepsiszentgyörgyi Közművek Kereskedelmi Rt. Közgyűlésébe, Kovászna megye részéről kinevezett képviselő, a mandátumszerződés értelmében, a tőkeemelésről csak a megyei tanács részéről kiadott előzetes meghatalmazás alapján dönthet. A megyei tanács döntéshozó testületének kell eldöntenie, hogy jóváhagyja, vagy elutasítja a megyei tanács törzstőkéjének emelését 655.622,19 lejjel.
Figyelembe véve a felsoroltakat, javasolom a határozattervezet jóváhagyását.
 
TAMÁS Sándor
elnök

Hírek