Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/157 számú HATÁROZAT a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye magánvagyonába és Kovászna megye Tanácsának kezelésébe

2010/157 számú HATÁROZAT a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye magánvagyonába és Kovászna megye Tanácsának kezelésébe

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye magánvagyonába és Kovászna megye Tanácsának kezelésébe című határozattervezetét

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/157 számú HATÁROZAT
a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye magánvagyonába és Kovászna megye Tanácsának kezelésébe
 
Kovászna Megye Tanácsa,
a 2010. október 28-i soros ülésén,
elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye magánvagyonába és Kovászna megye Tanácsának kezelésébe című határozattervezetét,
 
figyelembe véve:
- a Vidékfejlesztési Igazgatóság Szakjelentését,
- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentéseit,
- Kovászna Megye Tanácsának 2010.04.26/4240-es számú átiratát a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő szerelvény átvételéről,
- a Nemzetvédelmi Miniszter 2010.06.14/4145/SG. számú beleegyező válaszát a szerelvény Kovászna megye részére történő átadását illetően,
- a Nemzetvédelmi Minisztérium 2010.10.12/M2135-es számú átiratát
- az 1999/95-ös számú, a védelmi közintézmények kezelésében levő, használaton kívüli javak értékesítéséről szóló, módosított és bővített Sürgősségi Kormányrendelet előírásait,
 
a 2001/215. számú, újraközölt közigazgatási Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”f” pontja és a 97. cikkelyének (1) bekezdése értelmében.
 
ELHATÁROZZA:
 
1. cikkely – Elfogadásra kerül egy keskenynyomtávú vasúti szerelvény és 60 m sín, azonosítási adataikat a jelen határozat szerves részét képező melléklet tartalmazza, fizetség nélküli átadásának igénylése a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonából Kovászna megye magánvagyonába és Kovászna megye Tanácsának kezelésébe.
2. cikkely – A keskenynyomtávú vasúti szerelvény és a sínek átvételével és szállításával kapcsolatos költségeket Kovászna Megye Tanácsa fogja viselni.
3. cikkely – Jelen határozatot a Jogi és Közigazgatási Igazgatóság által elküldésre kerül a Nemzetvédelmi Minisztériumhoz, az 1. cikkelyben azonosított javakat illető Kormányhatározat-tervezet előterjesztése érdekében.
4. cikkely – Jelen határozat életbelépésével eltörlődik Kovászna Megye Tanácsának 2010/98-as számú határozata a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye közvagyonába és Kovászna megye Tanácsának kezelésébe.
5. cikkely – Jelen határozat végrehajtásával Kovásza Megye Tanácsának alelnökét, Demeter János urat, a Területfejlesztési Igazgatóságot és a Jogi és Közigazgatási Igazgatóságot bízza meg.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. október 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
Elnök
 
2010.10.18/10.457 szám
 
INDOKLÁS
a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye tulajdonába
 
Kovászna megye Tanácsának 2010/98-as, a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő keskenynyomtávú szerelvény fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye közvagyonába és Kovászna megye Tanácsának kezelésébe elnevezésű Határozata értelmében igénylésre került egy gőzmozdonyból és négy vagonból álló vonat a Nemzetvédelmi Minisztériumtól.
A Nemzetvédelmi Minisztérium a 2010.10.12/M2135-es számú, Kovászna Megye Tanácsának Iktatójában a 2010.10.12/10245. számmal iktatott átiratában néhány módosítás eszközlését kéri az említett határozat szövegében, vagyis hogy a szerelvény a megye magánvagyonába kerüljön és legyen még befoglalva 60 m keskenynyomtávú vasúti sín is az igénylésbe. A kért módosításokat jelen határozattervezet tartalmazza.
Ennek értelmében javasoljuk a határozattervezet elfogadását a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonában levő egyes keskenynyomtávú javak fizetség nélküli átadásának igényléséről Kovászna megye tulajdonába.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 

Hírek