Itt vagy: » Kovászna Megye Helyi Hivatalos Közlönye » Kovászna Megye Tanácsának Határozatai » 2011 » 2010/155 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsa által jóváhagyott 2008/41-es számú határozat módosításáról a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság összetételének megváltoztatására

2010/155 számú HATÁROZAT a Kovászna Megye Tanácsa által jóváhagyott 2008/41-es számú határozat módosításáról a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság összetételének megváltoztatására

2011. január 5., szerda

Kovászna Megye Tanácsa, a 2010. október 28-i soros ülésén, elemezve Demeter János, Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását, amelyben javasolja a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság összetételének megváltoztatását,

 

ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
 
2010/155 számú HATÁROZAT
a Kovászna Megye Tanácsa által jóváhagyott 2008/41-es számú határozat módosításáról a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság összetételének megváltoztatására
 
 
Kovászna Megye Tanácsa
a 2010. október 28-i soros ülésén,
elemezve Demeter János, Kovászna Megye Tanácsa alelnökének indoklását, amelyben javasolja a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság összetételének megváltoztatását,
 
figyelembe véve:
–  a Megyemenedzser és a Kovászna Megyei Tanács szakbizottságainak jelentéseit,
– a 2007/92-es közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
– a 2007/353-as belügyminiszteri rendeletet, amely a 2007/92-es helyi közszállítási szolgáltatási törvény alkalmazási előírásainak jóváhagyására vonatkozik,
– a Román Közúti Hatóság vezérigazgatójának 2008.02.14/302-es határozatát,
 
a 2001/215-ös közigazgatási törvény 91-es szakasza (1) bekezdésének „f” pontja és a 97-es szakasza értelmében az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,
 
ELHATÁROZZA:
 
I. szakasz. – A Kovászna Megye Tanácsa 2008/41-es határozatának 1. szakaszát, amely a  megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság megalakítására vonatkozik, megváltoztatja a következőképpen:
– jóváhagyja a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság megalakítását, 4 képviselővel Kovászna Megye Tanácsától és 2 képviselővel a Kovászna Megyei Közúti Hatóságtól a következő összetételben:
 
– Varga-Berde Mária – tanácsos, Területfejlesztési Igazgatóság
– Szász Jenő – tanácsos, Területfejlesztési Igazgatóság
– Baki János – tanácsos, Területfejlesztési Igazgatóság
– Mocsáry-Gondos Zoltán – osztályvezető, Területfejlesztési Igazgatóság
– Ştefănescu Gabriel Adrian – ügynökségvezető, Kovászna Megyei Közúti Hatóság
– Cruceriu Genoveva – szakfelügyelő, Kovászna Megyei Közúti Hatóság.
 
II. szakasz. - A jelen határozat érvénybe lépésétől, a Kovászna Megye Tanácsa 2008/41-es határozatának módosítására vonatkozó 2008/146-os határozata hatályon kívül helyeződik, a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság megalakulására vonatkozóan.
 
Sepsiszentgyörgy, 2010. október 28.
 
TAMÁS Sándor
elnök
 
Ellenjegyzi,
VARGA Zoltán
Kovászna megye jegyzője
 
 
ROMÁNIA
KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA
ALELNÖK
Ikt. sz.: 10217/12.10.2010
 
INDOKLÁS
a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság összetételének megváltoztatására
 
Figyelembe véve a Kovászna Megyei Tanács tevékenységének újraszervezési intézkedéseit, amely a szakapparátus létszámcsökkentésével járt és az egyeztető bizottság tagjai közül két személy munkahelye megszűnt,
– a 2007/353-as belügyminiszteri rendeletet 19-es szakasza (3) bekezdésének megfelelően, amely a 2007/92-es helyi közszállítási szolgáltatási törvény alkalmazási előírásainak jóváhagyására vonatkozik,
– a fenti előírásoknak megfelelően, valamint a 2001/215-ös Közigazgatási törvény 91-es szakasza (1) bekezdésének „f” betűje és a 97. szakasz (1) bekezdése alapján javasolom a tanácshatározat jóváhagyását a következő változásokról:
– a 2008/146-os tanácshatározattal megalakított, a megyei személyszállítási program járatainak odaítélésével foglalkozó egyeztető bizottság összetétele:
 
– Varga-Berde Mária - tanácsos, Területfejlesztési Igazgatóság
– Szász Jenő - tanácsos, Területfejlesztési Igazgatóság
– Baki János - tanácsos, Területfejlesztési Igazgatóság
– Mocsáry-Gondos Zoltán - osztályvezető, Területfejlesztési Igazgatóság
– Ştefănescu Gabriel Adrian - ügynökség vezető, Kovászna Megyei Közúti Hatóság
– Cruceriu Genoveva - szakfelügyelő, Kovászna Megyei Közúti Hatóság
 
DEMETER János
alelnök

Hírek