196-216 sz. Határozatok - 2022. december

2023. január 16., hétfő

 

216/2022 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2022/172-es számú határozata mellékletének módosítására, a megyei utak téli időszakban történő karbantartási munkálatok és szolgáltatások szerződésének a Kovászna Út és Híd Rt. részére történő közvetlen odaítélésére vonatkozóan


215/2022 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa Elnökének 2022/319-es számú Rendelete érvényessé tételéről a Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének növelésére vonatkozóan


214/2022 sz. Határozat a 2022-es költségvetési évre vonatkozó egyes hozzájárulások befizetésének jóváhagyásáról szóló 2022/7-es számú határozat mellékletének módosítására


213/2022 sz. Határozat a Kovászna Megyei Személynyilvántartó Közszolgálat tisztségjegyzékének jóváhagyásáról


212/2022 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és személyzeti létszámának a jóváhagyására vonatkozó 2022/118-as számú Határozat 2. számú mellékletének módosítására vonatkozóan


211/2022 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának, a Székely Nemzeti Múzeum szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2018/211-es számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására


210/2022 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának a Háromszék Táncegyüttes szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2021/55-ös számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására


209/2022 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyására


208/2022 sz. Határozat a Kovászna megye helységeinek a személynyilvántartó közszolgálatokhoz való körzetesítésére vonatkozó 2006/112 számú Határozathoz tartozó melléklet módosításáról


207/2022 sz. Határozat a „Teljesítménysport népszerűsítése” című közhasznú sportprogram keretében benyújtott pályázati dokumentációkat elbíráló, illetve fellebbezési bizottságok kinevezésére


206/2022 sz. Határozat az ECO BIHOR Kft. által javasolt tárolási díjszint-változás megalapozottságának elemzéséről készült szakjelentés jóváhagyására a Lécfalvi Integrált Hulladékgazdálkodási Központban biztosított maradékhulladékok és maradékanyagok tárolással történő ártalmatlanítása esetében


205/2022 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról a 2023-as évre


204/2022 sz. Határozat a 2022-es évi költségvetés megyei szinten becsült  32.994 ezer lej feletti többlet jövedelemadó 6%-os hányadából a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló 594,64 ezer lej elosztásáról területi-közigazgatási egységekre


203/2022 sz. Határozat a Kovászna megyei Út és Híd Részvénytársaság 2022-es évi költségvetésének kiigazításáról


202/2022 sz. Határozat a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2022-es évi költségvetésének kiigazítására


201/2022 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének kiigazítására


200/2022 sz. Határozat Kovászna, Hargita és Maros Megye partnerségben való résztvételének jóváhagyásáról A Maros-Hargita-Kovászna megyei kerékpárút létrehozása pályázattal az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervhez kapcsolódó európai alapokból finanszírozott PNRR/2022/C11/I4 kódjelű pályázati kiírásban, 11-es összetevő – Turizmus és kultúra, I.4-es beruházás - 3000 km kerékpárút megvalósítása


199/2022 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2007/123-as számú, a Kovászna-Kommandói kisvasút és Sikló ipartörténeti emlékmű helyi érdekű közhasznúságúvá nyilvánításáról szóló határozata hatályon kívüli helyezéséről


198/2022 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2022/195-ös számú, a Kovászna Megye Tanácsa felügyeletében levő közutak használhatósági szintekre való besorolására a 2022-2023-as téli időszakra vonatkozó 2022/154-es számú határozat mellékletének módosításáról szóló határozatba becsúszott hibák kijavításának jóváhagyására


197/2022 sz. Határozat Kovászna Megye és Uzon Község közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására A Kovászna megye, Uzon község, Gábor Áron utca 63 szám alatti Uzoni Integrált Közösségi Központ létrehozása pályázattal való részvétel céljából az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervhez pályázati kiírásban, V. Pillér - Egészségügy és intézményes reziliencia, 12-es összetevő - Egészségügy, 1-es beruházás - Kórház előtti egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, I1.4-es Specifikus beruházás - Integrált Közösségi Központok


196/2022 sz. Határozat Kovászna, Brassó és Szeben Megye, valamint egyes Kovászna, Brassó és Szeben megyei területi-közigazgatási egységek partnerségben való résztvételének jóváhagyásáról a Kovászna-Brassó-Szeben megyei integrált kerékpárutak pályázattal az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervhez kapcsolódó európai alapokból finanszírozott PNRR/2022/C11/I4 kódjelű pályázati kiírásban, 11-es összetevő – Turizmus és kultúra, I.4-es beruházás - 3000 km kerékpárút megvalósítása

Hírek