175-195 sz. Határozatok - 2022. november

2022. december 8., csütörtök

 

2022/195 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa felügyeletébe levő közutak használhatósági szintekre való besorolására a 2022-2023-as téli időszakra vonatkozó 2022/154-es határozat mellékletének módosítására


2022/194 sz. Határozat a Kovászna megye Tanácsának és a megyei érdekeltségű közintézményeknek gépkocsikkal való ellátására és a havi üzemanyag fogyasztásra vonatkozó intézkedések szabályozását meghatározó Kovászna Megye Tanácsa 2016/60-os számú határozat 1-es számú mellékletének módosítására


2022/193 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 2020/133-as számú határozat mellékletének módosítására és kiegészítésére


2022/192 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának, a Székely Nemzeti Múzeum szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2018/211-es számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására


2022/191 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2021/147-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására


2022/190 sz. Határozat a Kovászna megyei személyszállítás menetrendszerű járatokkal történő közszolgáltatásra vonatkozó szabályzatának és előírásoknak és a Kovászna megyei rendszeres járatokkal történő személyszállítási szolgáltatás átruházási szerződések odaítélési dokumentációjának a jóváhagyására


2022/189 sz. Határozat a mezőgazdasági termékek 2023-as pénzügyi évre szóló átlagárainak megállapításáról, a javak használatának átadásából származó éves nettó jövedelem megállapítására, a 2015/227-es számú adótörvénykönyv 83. és 84. szakaszának előírásai értelmében


2022/188 sz. Határozat a Sepsiszentgyörgy 25519-es számú telekkönyvön szereplő, Kovászna Megye közvagyonában található, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy municípium, Cigaretta utca 44 szám alatti ingatlan egy részének átadásáról a Sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola vagyonkezelésébe


2022/187 sz. Határozat a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola meghatalmazásáról A Zabolai Szabadidőközpont adminisztratív épületének (C1) és melléképületeinek (C2 és C3) lebontása, valamint egy új, manzárdos épület építése beruházás megvalósíthatósági tanulmányának Kovászna Megye nevében és részére történő elkészítésére, európai vissza nem térítendő pénzalapok Kovászna Megye általi lehívása érdekében


2022/186 sz. Határozat A Zabolai Szabadidőközpont adminisztratív épületének (C1) és melléképületeinek (C2 és C3) lebontása, valamint egy új, manzárdos épület építése beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének jóváhagyásáról


2022/185 sz. Határozat Kovászna Megye részvételéről az Ifjúsági demokratikus részvételi formák fejlesztése (PRIME 2022-2024) címet viselő ERASMUS+ pályázatban


2022/184 sz. Határozat a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház és Kovászna megye résztvételének jóváhagyásáról A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház biztonságának, védelmének és működésének elősegítése  az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kockázatának csökkentését célzó beruházásokkal pályázattal az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervhez kapcsolódó európai alapokból finanszírozott MS-0024 kódjelű pályázati kiírásban, V. Pillér – Egészségügy és intézményes reziliencia, 12-es összetevő – Egészségügy, I2-es beruházás - Közkórházi infrastruktúra fejlesztése I2.4-es Specifikus beruházás - A nozokomiális fertőzések kockázatának csökkentésére szolgáló felszerelések és anyagok


2022/183 sz. Határozat a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház és Kovászna Megye résztvételének jóváhagyásáról A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház keretében a járóbeteg rendszerben nyújtott orvosi szolgáltatások minőségének növelése pályázattal az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervhez kapcsolódó európai alapokból finanszírozott MS-0013 kódjelű pályázati kiírásban, V. Pillér – Egészségügy és intézményes reziliencia, 12-es összetevő – Egészségügy, I1-es beruházás - Kórház előtti egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, I1.3-as Specifikus beruházás - Járóbeteg-egészségügyi egységek


2022/182 sz. Határozat a Sepsiszentgyörgy-Árkos bicikliút építése beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének” jóváhagyásáról


2022/181 sz. Határozat a Rétyi HS Timber Productions Kft. részéről egy SMURD B2 tipusú mentőautó megvásárlása céljából történő anyagi támogatás elfogadásáról


2022/180 sz. Határozat a 2022-es év harmadik negyedévi költségvetések végrehajtási számláinak jóváhagyására


2022/179 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének kiigazítására, valamint a 2022/131-es számú Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének kiigazításáról szóló határozat módosítására


2022/178 sz. Határozat Kovászna megye, Kovászna Megye Prefektusi Intézménye, a Mihai Viteazul Alapítvány, valamint a Nicolae Russu Gimnázium Pro Comunitate Szülői és Tanügyi Alkalmazottak Egyesülete közötti együttműködési szerződések megkötésének jóváhagyásáról, Románia 2022. évi Nemzeti Ünnepségsorozatának szervezése és finanszírozása érdekében


2022/177 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének kiigazítására


2022/176 sz. Határozat a Kovászna megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak a „Kézdivásárhelyi felnőtt fogyatékosok részére ambuláns neuromotorikus fejlesztést nyújtó központ felújítását és felszerelését” célzó pályázattal való részvételének elfogadásáról az országos helyreállítási terv (PNRR) szociális reformokról szóló 13. komponensének keretein belül meghirdetett „Szociális infrastruktúra rehabilitációja/felújítása a fogyatékkal élők számára”,  I2 számú, „A fogyatékkal élők szociális infrastruktúrájának rehabilitációja, felújítása és fejlesztése” elnevezésű nem versenypályázati beruházásban jóváhagyására vonatkozóan


2022/175 sz. Határozat Kovászna Megye résztvételének jóváhagyásáról a Sepsiszentgyörgy-Árkos bicikliút építése pályázattal a Környezetvédelmi Alapból finanszírozott Kerékpárutak építése programban

Hírek