161-174 sz. Határozatok - 2022. október

2022. november 3., csütörtök

 

2022/174 sz. Határozat a Kovászna Megyei Néptanács és más szervek által az 1990. január 1-i időpont előtt kiállított titkos állami információt tartalmazó dokumentumok titkosítása feloldásának kérvényezésére


2022/173 sz. Határozat a Málnás 24536-os, 25001-25012-es, 25014-es, 25026-os és 25027-es számú telekkönyveken szereplő, Kovászna Megye és Málnás Község magánvagyonában ½-ed részarányban található ingatlanok összecsatolására vonatkozó kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról


2022/172 sz. Határozat a megyei utak téli időszakban történő karbantartási munkálatok és szolgáltatások szerződésének közvetlen odaítéléséről a Kovászna Út és Híd Rt. részére


2022/171 sz. Határozat a Kovászna Megye közvagyonában és Gelence Község Helyi Tanácsa vagyonkezelésében található 121F jelzésű megyei út egyes szakaszainak átvételéről Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe


2022/170 sz. Határozat Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsa által és az Országos Ásványvíz Társaság közötti együttműködés jóváhagyásáról, a Kovászna megye közigazgatási területén esetlegesen meglévő természetes és/vagy gyógyászati ásványvízkészletek azonosítására és kihasználására irányuló eljárások elkezdése érdekében


2022/169 sz. Határozat az Adminisztratív-szociális építkezés lebontása, hegyimentő bázis és kiképző-népszerűsítő központ építése beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének jóváhagyásáról


2022/168 sz. Határozat a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2022-es évi költségvetésének jóváhagyására


2022/167 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének kiigazítására


2022/166 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak megszervezéséről szóló 2020/145-ös számú határozat 1-es számú mellékletének módosítására


2022/165 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 2020/133-as számú határozat mellékletének módosítására


2022/164 sz. Határozat a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os részesedés elosztásáról a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a jövedelemadóból leosztott 14%-os részesedésének területi-közigazgatási egységek közötti elosztásáról, a 2006/273-as számú Törvény 33. szakasz, (3) bekezdése „b” betűje előírásainak megfelelően, a 2023-as évre szóló költségvetés tervezetek kidolgozására és a 2024-2026-ös időszakra szóló becslésekről


2022/163 sz. Határozat a Gyógyturisztikai Szakképző Központ székhelyének teljes rehabilitációja, részleges bontása, kibővítése és a közművekhez való rácsatlakoztatása beruházás kiigazított összesített költségvetésének, valamint a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására


2022/162 sz. Határozat A Gyógyturisztikai Szakképző Központ székhelyének teljes rehabilitációja, részleges bontása, kibővítése és a közművekhez való rácsatlakoztatása beruházás helyszínének átadására az Országos Beruházási Ügynökségen keresztül a Fejlesztési, Közmunkálatügyi és Közigazgatási Minisztériumnak, valamint a beruházás megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról


2022/161 sz. Határozat Kovászna Megye és Bodok Község közötti partnerségi megállapodás megkötésének jóváhagyására A Mikó-kastély felújítása pályázattal való részvétel céljából a Nemzeti Helyreállítási és Reziliencia Terv európai pénzügyi alapokból finanszírozott pályázati kiírásban, IV. Pillér - Társadalmi és területi kohézió, C11-es összetevő – Turizmus és kultúra, I1-es beruházás - A 12 turisztikai/kulturális útvonal népszerűsítése, Turisztikai helyszínek korszerűsítése/rehabilitációja

Hírek