129-139 sz. Határozatok - 2020. szeptember

2020. szeptember 30., szerda

 

Szám Határozat
139 Kovászna Megye részvételének a jóváhagyására az Országos gépkocsipark felújítását ösztönző 2020-2024 Programban, a 2020-as évben
138 a Málnás 24537-es számú telekkönyvön, 24537-es kataszteri számmal, és a Málnás 24872-es számú telekkönyvön, 24872-es kataszteri szám, 1353-as topószámmal szereplő ingatlanok összecsatolására vonatkozó kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról
137 a Bodok község, Oltszem falu, Fő út, 95. szám alatt található, ½ részben Kovászna Megye magántulajdonában lévő épületek és területek vagyonkezelésének átadásáról a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, illetve a Sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola számára, a tevékenységük lebonyolítása céljából
136 A Tüdőkórház épületének építése a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház keretében beruházás megvalósítása céljából a beruházási helyszín területének átadásáról a Közmunkálatügyi, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium részére az Országos Beruházási Ügynökségen keresztül, valamint a megfelelő körülmények biztosításáról
135 A Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Galéria felújítása beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának, a beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációja fázisában, valamint a főbb műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról
134 Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, és Komandó Község, Komandó Község Helyi Tanácsán keresztül, között megkötött 2020.08.28/2075/9605-ös számú Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
133 Kovászna Megye Tanácsa Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyásáról
132 egyes sportprogramok finanszírozására Kovászna megye helyi költségvetéséből az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján
131 a Sepsi-Sic Sportklub Egyesület ,,A Sepsi-Sic Sportklub egyesület részvétele a belföldi és nemzetközi kosárlabda, asztali tenisz, kerékpár, birkózás és kézilabda versenyeken a 2020-2021 versenyszezonban, juniorok és felnőttek" című sportprogramjának támogatására Kovászna Megye helyi költségvetéséből
130 Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2020-es évi költségvetésének kiigazítására
129 A Sepsiszentgyörgyi Speciális Általános Iskola kibővítése és korszerűsítése, valamint a garázs és a raktár lebontása című pályázat, valamint az azzal kapcsolatos költségek jóváhagyására, a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program keretében, 10 Főtengely – Az oktatási infrastruktúra fejlesztése, 10.1 Fontosabb beruházásokBefektetések az oktatási és képzési infrastruktúrák fejlesztése révén az oktatásba, képzésbe, a készségek elsajátításába és az egész életen át tartó tanuláshoz való szakképzésbe, 10.1 Sajátos célkitűzés – A részvétel mértékének növelése a kisgyermekkori nevelés és a kötelező oktatás szintjén, különösképpen a magas kockázati szintű korai elhagyásra hajlamos gyerekek körében

 

Hírek