128-160 sz. Határozatok - 2022. szeptember

2022. október 6., csütörtök

 

2022/160 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének és személyzeti létszámának a jóváhagyására vonatkozó 2022/118-as számú Határozat 2-es számú mellékletének a módosítására​​​​


2022/159 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2021/40-es számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására


2022/158 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának, a Háromszék Táncegyüttes szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2021/55-ös számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására


2022/157 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2021/147-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására


2022/156 sz. Határozat Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a SERA Románia Alapítvány közötti társulás jóváhagyására a Kézdivásárhelyi Borosnyai Kamilla Elhelyezési Központ bezárása, valamint két családi típusú ház Kézdivásárhely municípiumban és Gelence községben történő létrehozása céljából


2022/155 sz. Határozat Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül, Kovászna megye szintjén nyújtott szociális szolgáltatások 2022-es évi cselekvési tervének a jóváhagyására vonatkozó 2022/51-es számú Határozat mellékletének módosítására vonatkozóan


2022/154 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa felügyeletébe levő közutak használhatósági szintekre való besorolására a 2022-2023-as téli időszakra vonatkozóan


2022/153 sz. Határozat Az "Anghel Saligny" Nemzeti Beruházási Program keretében az állami költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriák finanszírozásának biztosításáról a "113-as jelzésű megyei úton a 36+301-es km-nél , az Olt folyó fölött átívelő híd felújítása és a 113-as jelzésű megyei út 35+050 km - 37+397 km közötti Sepsibükszád – Sepsibükszád Vasútállomás szakaszának korszerűsítése " beruházási célkitűzésre vonatkozóan


2022/152 sz. Határozat az "Anghel Saligny" Nemzeti Beruházási Program keretében az állami költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriák finanszírozásának biztosításáról a  "121E jelzésű megyei út 0+490 km- 1+300 km közötti szakaszának felújítása " beruházási célkitűzésre vonatkozóan


2022/151 sz. Határozat az "Anghel Saligny" Nemzeti Beruházási Program keretében az állami költségvetésből nem finanszírozott kiadási kategóriák finanszírozásának biztosításáról a  "121A jelzésű megyei út 46+000-es km- 48+350 km közötti szakaszának korszerűsítése " beruházási célkitűzésre vonatkozóan


2022/150 sz. Határozat a ,,121E jelzésű megyei út 0+490 km- 1+300 km közötti szakaszának felújítása‘’ beruházás kiigazított, összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint az Anghel Saligny Országos Fejlesztési Programból történő finanszírozásra elkészített pályázati igénylés jóváhagyásáról szóló, Kovászna Megye Tanácsa 2021/195-ös számú határozat 1-es számú mellékletének módosítására


2022/149 sz. Határozat a ,,113-as jelzésű megyei úton a 36+301-es km-nél , az Olt folyó fölött átívelő híd felújítása és a 113-as jelzésű megyei út 35+050 km - 37+397 km közötti Sepsibükszád – Sepsibükszád Vasútállomás szakaszának korszerűsítése ‘’ beruházás kiigazított, összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint az Anghel Saligny Országos Fejlesztési Programból történő finanszírozásra elkészített pályázati igénylés jóváhagyásáról szóló, Kovászna Megye Tanácsa 2021/194-es számú határozat 1-es számú mellékletének módosítására


2022/148 sz. Határozat a ,,121A jelzésű megyei út 46+000-es km- 48+350 km közötti szakaszának korszerűsítése ‘’ beruházás kiigazított, összesített költségvetésének, műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint az Anghel Saligny Országos Fejlesztési Programból történő finanszírozásra elkészített pályázati igénylés jóváhagyásáról szóló, Kovászna Megye Tanácsa 2021/193-as számú határozat 1-es számú mellékletének módosítására


2022/147 sz. Határozat a Kovászna megye, Kézdivásárhely municípium, Vágóhíd utca 10 szám alatti, a Kézdivásárhely 31320-as számú telekkönyvön szereplő, Kovászna megye közvagyonában található ingatlan átadásáról a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vagyonkezelésébe


2022/146 sz. Határozat Az Állandó oktatási központ rehabilitációja, felosztása és a tetőtér beépítése beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének jóváhagyásáról


2022/145 sz. Határozat a ,, SEPSI-TRACK bicikliút, Kovászna megye” beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének” jóváhagyásáról


2022/144 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének kiigazítására


2022/143 sz. Határozat a 2022-es költségvetési évre vonatkozó egyes hozzájárulások befizetésének jóváhagyásáról szóló 2022/7-es számú határozat mellékletének módosítására és kiegészítésére


2022/142 sz. Határozat A Humán erőforrás fejlesztése az informatika területén helyi/megyei érdekű többéves program, valamint ezen program közös megszervezése, finanszírozása és lebonyolítása céljából Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által, Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által és az IT Plus Egyesület között létrejövő társulás jóváhagyására


2022/141 sz. Határozat Grüman Róbert-Csongor úr megyei tanácsosi megbízatása jog szerinti megszűnéséről


2022/140 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének kiigazítására hozott 2022/131-es számú határozat kiegészítéséről


2022/139 sz. Határozat Kovászna Megye résztvételének jóváhagyásáról A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházhoz tartozó egyes épületek energetikai rehabilitációja pályázattal a Nemzeti Helyreállítási és Reziliencia Terv 2022/C5/2/B.2.1/1 európai pénzügyi alapokból finanszírozott pályázati kiírásban, 5-ös osszetevő - Felújítási hullám, 2-es tengely - Támogatási rendszer a középületek energiahatékonyságának és rugalmasságának javítására, B.2 művelet - Középületek mérsékelt vagy alapos energetikai felújításáról szóló 2022/72-es számú határozat mellékletének módosítására


2022/138 sz. Határozat egyes jogi szolgáltatások megvásárlásának jóváhagyásáról a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház jogi képviseletének biztosítására és érdekeinek képviselésére a Brassói Törvényszéken


2022/137 sz. Határozat a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság igazgatótanács összetételének megállapításának a jóváhagyására vonatkozó 2020/87-es számú Határozat 1. számú cikkelyének a módosítására vonatkozóan


2022/136 sz. Határozat a megyei személyszállítás rendszeres járataira vonatkozó menetrend meghatározására a 2023.01.01-2032.12.31 periódusra


2022/135 sz. Határozat egy speciális felhatalmazás jóváhagyására Kovászna Megye képviselője részére az AQUACOV Közösségek Közti Társulás Közgyűlésébe


2022/134 sz. Határozat a Kovászna megye közvagyonában található, Sepsiszentgyörgy 23501-es számú telekkönyvön szereplő terület áthelyezéséről Kovászna megye magánvagyonába


2022/133 sz. Határozat a Sepsiszentgyörgy 32736-os és 32737-es számú telekkönyvekbe bejegyzett ingatlanok összecsatolására vonatkozó kataszteri dokumentáció jóváhagyására


2022/132 sz. Határozat a 2022-es költségvetés második negyedévi végrehajtási számláinak jóváhagyására


2022/131 sz. Határozat Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének kiigazítására


2022/130 sz. Határozat ,,A DJ 121A jelzesű megyei út 10+800 km pályaszelvénynél lévő támfal építése, sürgősségi eljárással" beruházás kiigazított összesített költségvetésének, valamint a műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására


2022/129 sz. Határozat A Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház egyes épületeinek energetikai rehabilitálása beruházás fogalmi jegyzetének és tervezési tárgykörének jóváhagyásáról


2022/128 sz. Határozat Kovászna Megye és Bodok Község közötti partnerségi megállapodás megkötésének jóváhagyására A Mikó-kastély felújítása pályázattal való részvétel céljából a Nemzeti Helyreállítási és Reziliencia Terv európai pénzügyi alapokból finanszírozott pályázati kiírásban, IV. Pillér - Társadalmi és területi kohézió, C11-es összetevő – Turizmus és kultúra, I1-es beruházás - A 12 turisztikai/kulturális útvonal népszerűsítése, Turisztikai helyszínek korszerűsítése/rehabilitációja

Hírek