1-20 sz. Határozatok - 2022. január

2022. március 17., csütörtök

 

2022/20 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa 2021. évi külkapcsolatokra vonatkozó tevékenységének, valamint a 2022. évre szóló keretprog­ramjának jóváhagyására
Melléklet


2022/19 sz. Határozat Kovászna megye 2022–2023-es tanévi speciális oktatási hálózata megszervezésének jóváhagyására
Melléklet


2022/18 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsának, a Közigazgatás foglalkozási család keretén belül, Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusánál és az alárendelt közszolgáltatásoknál a köztisztviselői és szerződéses alkalmazotti tisztségek alapfizetéseinek a meghatározásáról szóló 2019/12-es számú határozata 2-es számú mellékletének módosítására


2022/17 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusa szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2021/147-es számú határozat 2-es számú mellékletének módosítására


2022/16 sz. Határozat a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola résztvételének jóváhagyására A nem formális oktatás népszerűsítése a Kovászna megyei Barót mikrorégióban pályázattal a 2014-2020-as Humántőke Operatív Programban, 6. Főtengely - Nevelés és készségek, 6.3. Sajátos célkitűzés - A korai iskolaelhagyás csökkentése integrált megelőzési módszerekkel és a veszélyeztetett - roma és vidéki környezetből származó - csoportokhoz tartozó gyerekek azonos lehetőségeinek biztosításával


2022/15 sz. Határozat Kovászna megye résztvételének jóváhagyására az eKovászna pályázattal a 2014-2020-as Adminisztratív Kapacitás Fejlesztését célzó Operatív Programban, 2. Főtengely – Hozzáférhető, átlátható közigazgatási és igazságügyi rendszer, 2.1. Sajátos célkitűzés – Egységes standardizált rendszerek bevezetése a helyi közigazgatásba, melyek összehangolják a lakosság számára nyújtott szolgáltatások elérését a Közigazgatási Konszolidációs Stratégiának megfelelően


2022/14 sz. Határozat a Szerződés – modell – jóváhagyására, mely Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a Kovászna megyében lévő olyan területi-közigazgatási egységek között lesz megkötve, melyek a helyi tanácsaikon keresztül részt vesznek a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságon keresztül a 2022-es évben nyújtott szociális szolgáltatások társfinanszírozásában


2022/13 sz. Határozat a helyi tanácsok, a felnőtt fogyatékkal élő személyek és az idős személyek hozzájárulásának meghatározására vonatkozóan, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretén belül nyújtott szociális szolgáltatások fenntartására, a 2022-es évre


2022/12 sz. Határozat Kovászna megye területén szociális ellátással foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködési program jóváhagyására, a 2022-es évre


2022/11 sz. Határozat a művelődési programok és tevékenységek, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport tevékenységek, valamint az egyházak Kovászna megye 2022. évi költségvetéséből a 2005. évi 350. számú törvény szerinti, vissza nem térítendő anyagi támogatására vonatkozó éves program és pályázati kiírás jóváhagyására


2022/10 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa, a 2021-2024 időszakra vonatkozó, Az ifjúsági tevékenységeket szolgáló helyiségek felszerelését támogató megyei program-ról szóló, 2021/132-es Határozata, 1-es és 2-es számú  mellékletei módosításainak jóváhagyására


2022/9 sz. Határozat Kovászna Megye Tanácsa, a 2021-2024 időszakra vonatkozó, A községek helyi tanácsai alá rendelt önkéntes sürgősségi szolgálatok és az általuk használt helyiségek felszerelését támogató megyei program-ról szóló,  2021. évi 14. számú Határozata, 1-es számú melléklete módosításának jóváhagyására


2022/8 sz. Határozat a 2021-es költségvetések IV. negyedévi végrehajtásának jóváhagyásáról


2022/7 sz. Határozat a 2022-es költségvetési évre vonatkozó tagsági díjak kifizetésének a jóváhagyására
Melléklet


2022/6 sz. Határozat a külföldi vissza nem térítendő pénzalapok 2022-es évi költségvetésének jóváhagyására


2022/5 sz. Határozat Kovászna megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2022-es évi költségvetésének jóváhagyásáról


2022/4 sz. Határozat A Tüdőkórház épületének felépítése a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház keretében beruházás kiigazított összesített költségvetésének és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról


2022/3 sz. Határozat a jövedelemadóból elosztott 14%-os hányadok 20%-os összegeinek területi-közigazgatási egységekre való elosztásáról a helyi költségvetések kiegyensúlyozására és a hozzáadott értékadóból elkülönített 20%-os kvóta elosztásáról a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a 2023-2025-ös időszakra szóló becsléséről, valamint a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utakra elkülönített összegek elosztásáról a 2022-es évre és a 2023-2025-ös időszakra szóló becslésekről


2022/2 sz. Határozat a helyi költségvetés előző évek többletének felhasználásáról a 2022-es költségvetési év fejlesztési részeinek ideiglenes kasszahiány fedezésére és az ideiglenes beruházási program 2022-es évre való jóváhagyásáról


2022/1 sz. Határozat a Kovászna Megye Tanácsa rendelkezésére álló 32.994 ezer lej összegű alap, az állami költségvetésbe beszedendő becsült jövedelemadó 6%-ának területi-közigazgatási egységekre való elosztásáról

Hírek